Kristliku kunsti ikonograafia I (AIK6432.HT)
space
Õppeaine kood
AIK6432.HT
vana ainekood
AIK6432
Õppeaine nimetus eesti k
Kristliku kunsti ikonograafia I
Õppeaine nimetus inglise k
Iconography of Christian Art I
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kristlike kunstiteoste sisu ja tähenduse mõistmiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus käsitleb peamiselt keskaegsete katoliiklike kunstiteoste põhjal kristlike teemade kujutamisviise, pühapiltidel kujutatu teoloogilist tähendust ja piltide kohta usuelus. Loengutes läbitakse rikkaliku pildimaterjali näitel kristliku religiooni põhimõisted, tegelased ja sündmused, samuti kunstiteoste paigutus kirikuruumis ja kasutus rituaalides. Seminarides harjutatakse pilditüüpide äratundmist ja lahtiseletamist ning tutvutakse allikate ja kirjandusega, mida kunstiteoste tõlgendamisel kasutada.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Suutlikkus orienteeruda kristlikus kunstikeeles ja pildimaailmas-oskus vaadata, mõista ja mõtestada lääne kultuuriruumi sakraalkunsti.
Õppejõud
Helen Bome, MA
space