Eesti 17.-19. sajandi kunst (AIK6431.HT)
space
Õppeaine kood
AIK6431.HT
vana ainekood
AIK6431
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti 17.-19. sajandi kunst
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Art from the 17-th to 19-th Century
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused ülevaate saamiseks 17.-19. sajandi kunstist ja arhitektuurist Eestis. Luua eeldused visuaalkultuuri rolli mõistmiseks siinses ajaloos, rõhutades ühtlasi selle tihedat seotust vastava perioodi olulisemate poliitiliste ning sotsiokultuuriliste tendentsidega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengukursus tutvustab siinse varauusaegse ja uusaegse kujutava kunsti ning arhitektuuri arengut alustades Rootsi võimuaja algusest ja lõpetades 19.-20. sajandi vahetusega. Analüüsi all pole mitte üksnes tähtsamad kunsti- ja arhitektuurimälestused, vaid ka stiilide muutus, väljapaistvamate kunstnike ja arhitektide osa, rahvusvahelised mõjustused, sõltuvus tellijast, ühiskonnakorrast jms. Loengutes pööratakse põhitähelepanu üliõpilaste huvi äratamine eesti vanema kunsti- ja kultuuriloo vastu, nende oskuse arendamisele näha otsesidemeid ühiskondliku arengu ja selle visuaalsete väljenduste vahel. Loengud on rikkalikult illustreeritud. Praktikumid hõlmavad tutvumist 17.-19. sajanidist pärit arhitektuuri- ja kunstimälestisega kohapeal (näit. Issandamuutmise kirik Suur-Kloostri tänaval, Nikolai kirik Vene tänaval, Kadrioru lossiansambl), samuti mõnede muuseumite (näit. KUMU, Peetri majamuuseum) ühiskülastust. Praktikumide toimumispaik ning -aeg lepitakse iga kord kokku mõne eelneva loengu käigus ning neid silmas pidades töötavad üliõpilased iseseisvatl läbi ka vastava kirjanduse (nimekirja esitab õppejõud).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinud üliõpilane:
- on omandanud teadmised 17.–19. sajandi Eesti kujutavast kunstist ja arhitektuurist;
- suudab mõista Eesti varauusaegse - ja varauusaegse kunsti ja arhitektuuri arenguid ajaloolises ja kultuurilises kontekstis ning antud teemadel argumenteerivalt arutleda;
- oskab äa tunda erinevaid stiiliperioode ja kunstnikukäekirju, oskab hinnata visuaalkultuuri rolli siinses ajaloos ning tuua näiteid, kuidas kunst sõltub tellijast ja ühiskonnakorrast;
- oskab suhestada baltisaksa ja vene kunstnike loomingut Eesti kunstikultuuriga;
- tunneb erialast terminoloogiat ja on omandanud oskused kunstiajaloo tekstide läbitöötamiseks ning koostamiseks.
Õppejõud
PhD Ants Hein
space