Varakeskaegne ühiskond ja kultuur (AIG6410.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6410.HT
vana ainekood
AIG6410
Õppeaine nimetus eesti k
Varakeskaegne ühiskond ja kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Society and Culture in the Early Middle Ages
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Süvendada arusaama varakeskajast kui mitmetahulisest ning historiograafias vastukäivaid hinnanguid pälvinud perioodist. Osata analüüsida varakeskaja käsitluste historiograafiat 18. sajandist tänapäevani. Vallata antiigist keskaega siirdumise kronoloogiat ning põhietappe. Omandada keskaegse ühiskonna geneesi põhiprobleemid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Arusaamad varakeskajast. A. Gibbonist H. Pirenne ni. H. Pirenne teeside virgutav mõju varakeskaja uurimisele. Tänapäeva historiograafilised suundumused ( I. Wood, P. Brown, B. Rosenwein, R. McKitterick, C. Wickham). Antiikühiskonna kriis ja selle avaldusvormid majanduses ja poliitilises korras. Kristluse tekkimine ja mõju antiikühiskonnale. Barbarid väljaspool Rooma riiki. Rooma ühiskonna lagunemine barbarite invasiooni tulemusel. Barbaririikide tekkimine Rooma riigi territooriumil. Rooma riigi jagunemine Ida - ja Lääne-Rooma riigiks. Ida ja lääne erinev arengutee. Bütsants ühiskonna areng. Islami teke ja ekspansioon. Briti saared pärast Rooma riigi langust. Anglosakside invasioon Britanniasse. Anglosaksi ühiskond. Viikingi fenomen Euroopa ajaloos. Franki riigi tekkimine. Clodovech. Karl Suur. Karolingide renessanss. Paavstiinstitutsiooni kujunemine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Defineerib Euroopa arengu põhiprobleeme Rooma riigi langusperioodil. Oskab kriitiliselt hinnata erinevaid historiograafilisi suundumusi antiikajast keskaega ülemineku käsitlemisel. Tunneb eri maade (Prantsusmaa, Saksamaa, Briti saared, Skandinaaviamaad) ajalookirjutuse eripära varakeskajale hinnangu andmisel. Valdab baasfaktoloogiat ning oskab kriitiliselt hinnata üksiksündmuste ja –isikute rolli varakeskaja murranguetappide hindamisel. Kasutab tänapäeva multimeedia võimalusi varakeskaega puudutava informatsiooni hankimisel.
Õppejõud
Priit Raudkivi, PhD
space