Argikultuuri ajalugu (AIG6324.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6324.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Argikultuuri ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Everyday Life
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda põhiteadmised argikultuuri uurimisprobleemide, meetodite ja allikate tundmiseks; kujundada kompetents argikultuuri kesksete teemade kirjeldamiseks ja analüüsimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvutakse argikultuuri ajaloo peamiste suundade ja historiograafiaga. Vaadeldakse argikultuuri valdkonna mõtestamist läbi valgustusliku ja romantistliku prisma ning peamisi arenguid 20. ja 21. sajandil. Käsitletakse argikultuuri järjepidevust ja uuenemist mõjutavaid faktoreid. Kultuuriuniversaale ja peamisi argikultuuri teemasid (ühiskond, perekond, kogukond, sugu ja soorollid, vaimne ja materiaalne kultuur) vaadeldakse ajaloolises perspektiivis, peamiselt 19. ja 20. sajandi ühiskondlike arengute kontekstis. Omandatakse teadmised argikultuuri uurimise meetoditest.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb ja iseloomustab argikultuuri ajaloo põhimõisteid, meetodeid ja allikaid;
- on omandanud peamised argikultuuriga seotud mõisteid;
- oskab nimetada ja kirjeldada traditsioonilise rahvakultuuri ja kaasaegse argikultuuri keskseid teemasid, uurijaid ja nende töid;
- omab ülevaadet erialakirjandusest, suudab diskuteerida loengutes ja seminarides käsitletud teemadel.
Õppejõud
Marju Kõivupuu
space