Inimene ja materiaalne kultuur (AIG6323.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6323.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Inimene ja materiaalne kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Man and Material Culture
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Tuuli Kurisoo (õpetamise keel: eesti keel)
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade materiaalse kultuuri kasutusvõimalustest kultuuride tõlgendamisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengusarjas ja seminarides tutvustatakse inimühiskonna arengut ning selle tõlgendamisvõimalusi materiaalse kultuuri (muistsete ehitiste, matmiskohtade, esemete) põhjal, nende seost kaasajal kehtivate paradigmade ning poliitilise olukorraga. Tähelepanu pööratakse materiaalse kultuuri interpreteerimisele läbi arheoloogiliste, ajaloo-alaste ning ajaloolise kultuurantropoloogiaga seotud lähenemisviiside. Tähelepanu pööratakse erinevate ideoloogiate (etniline, sooline, seisuslik, poliitiline jne) avaldumisvormidele ühiskonnas ja materiaalses kultuuris. Vaadeldakse nii perioode, mille kohta valdavalt on teada üksnes arheoloogilist ainest (nt esiajalugu), kui ka perioode, mille uurimistöös domineerivad allikaina kirjalikud dokumendid. Loengusari käsitleb domineerivalt Eesti, Põhja- ja Baltimaade ajalugu, sidusalt aga ka uurimisteemasid ja lähenemisviise mujal maailmas.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- demonstreerib teadmisi materiaalse kultuuri kasutusvõimalustest inimühiskondade tõlgendamisel ja oskab seostada konkreetseid tõlgendusi üldlevinud paradigmadega humanitaarias;
- kirjeldab ajaloolisi ühiskondi Eestis, Põhja- ja Baltimaades, toob näiteid eri interpretatsioonidest. Loob seoseid konkreetseid perioode käsitlevate kirjalike allikatega ning teoreetiliste lähenemisviisidega;
- valdab ülevaadet erinevatest teoreetilistest suundadest, defineerib nende seotust sotsiaal-, poliitilise ja keskkonnaajalooga.
Õppejõud
Vanemteadur Marika Mägi
space