Inimene ja materiaalne kultuur (AIG6323.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6323.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Inimene ja materiaalne kultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Man and Material Culture
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada teadmised ja luua eeldused materiaalse kultuuri uurimiseks. Anda interdistiplinaarne vaade esemelise maailma mõistmiseks ning tuua sinna juurde praktilisi näiteid erinevatest tõlgendamise võimalustest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus käsitleb materiaalse kultuuri mõistet ning selle kasutusvõimalusi uurimistöös. Lisaks teoreetiliste lähtekohtade tutvustamisele tuuakse praktilisi näiteid materiaalse kultuuri analüüsimisest ja tõlgendamisest. Loengute fookuses on inimene ja tema seos esemelise kultuuriga, mida käsitletakse eri allikaliikide ja distsipliinide abil. Sellisena on vaatluse all eluoluga seotud laiemad (religioon, keskkond, loodus, kultuurmaastikud, toitumine, loomad) ja kitsamad (ehted-rõivastus, surmakultuur, ehitised, tehnoloogia, majandus, militaarpärand) teemad. Kursus keskendub eelkõige Eesti ajaloo ja kultuuripärandi mõtestamisele, aga luuakse ka laiemaid seoseid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb materiaalse kultuuri uurimiseks kasutatavaid peamisi teoreetilisi lähtekohti;
- oskab kirjeldada erinevaid meetodeid materiaalse kultuuri uurimiseks;
- oskab seostada materiaalse kultuuri uurimist laiemate ühiskondlike protsessidega;
- demonstreerib teadmisi Eesti ajaloost ja kultuuripärandist ning oskab neid seostada
materiaalse kultuuri uurimisega;
- kasutab erialast terminoloogiat.
Õppejõud
Tuuli Kurisoo
space