Kunst ja ühiskond (AIG6322.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6322.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kunst ja ühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Art and Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Tagada arusaamine kunsti rollist ühiskonnas antiigist tänapäevani, võttes vaatluse alla nii võimu kui igapäevaelu tasandi. Anda teadmisi sellest, miks kunstivormid on pidevas muutuses ja kuidas kunsti kaudu mõjutatakse inimest.Luua võimalused õppeprotsessi paremaks mõistmiseks läbi näituste külastamise ning töötubade korraldamise.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Näidatakse seoseid ühiskonna arengu ja selle visuaalsete väljenduste vahel. Analüüsitakse nii kunsti funktsiooni ühiskonnas kui selle kaudu avalduvat psühholoogilist mõju inimesele. Uuritakse kuidas kehtivad ideoloogiad ja normid on interaktiivses suhtes kunstiga. Käsitletakse kunstiga manipuleerimise viise ja selle kasutamist eneserepresentatsiooni vahendina.
Töötoad: Kursus jaguneb viieks rühmaks, iga rühm vastutab ühe töötoa korraldamise eest. Loengud ja seminarid toetavad praktikume. Töötoa läbiviimine ja koht on rühma otsustada (võib toimuda nii loenguruumis kui objektil). Rühm otsustab ka selle missugust kirjandust peaksid teised osalejad enne töötuba lugema. Iga rühm koostab kirjaliku ülevaate analüüsitavast probleemist.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab näha seoseid kunsti ja ühiskonna arengu vahel ning kunstniku rolli muutuse põhjuseid läbi aegade;
- suudab mõista ideoloogilise kunsti sõnumit;
- oskab lugeda visuaalseid allikaid ning analüüsida nende kaudu ühiskondlikke protsesse.
Õppejõud
Kersti Markus
space