Kunst ja ühiskond (AIG6322.HT)
Õppeaine kood
AIG6322.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kunst ja ühiskond
Õppeaine nimetus inglise k
Art and Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
Kersti Markus (eesti keel) tavaline kursus
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Tagada arusaamine kunsti rollist ühiskonnas antiigist tänapäevani, võttes vaatluse alla nii võimu kui igapäevaelu tasandi. Anda teadmisi sellest, miks kunstivormid on pidevas muutuses ja kuidas kunsti kaudu mõjutatakse inimest.Luua võimalused õppeprotsessi paremaks mõistmiseks läbi näituste külastamise ning töötubade korraldamise.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Näidatakse seoseid ühiskonna arengu ja selle visuaalsete väljenduste vahel. Analüüsitakse nii kunsti funktsiooni ühiskonnas kui selle kaudu avalduvat psühholoogilist mõju inimesele. Uuritakse kuidas kehtivad ideoloogiad ja normid on interaktiivses suhtes kunstiga. Käsitletakse kunstiga manipuleerimise viise ja selle kasutamist eneserepresentatsiooni vahendina.
Töötoad: Kursus jaguneb viieks rühmaks, iga rühm vastutab ühe töötoa korraldamise eest. Loengud ja seminarid toetavad praktikume. Töötoa läbiviimine ja koht on rühma otsustada (võib toimuda nii loenguruumis kui objektil). Rühm otsustab ka selle missugust kirjandust peaksid teised osalejad enne töötuba lugema. Iga rühm koostab kirjaliku ülevaate analüüsitavast probleemist.
Iseseisev töö
Iseseisev töö kohustusliku kirjanduse ja seminarides jagatava lektüüriga, mis laaditakse Moodle’i keskkonda. Essee kirjutamine õppejõuga kokkulepitud teemal ning rühmatööks ettevalmistamine.
Õppeaine õpiväljundid
Oskus näha seoseid kunsti ja ühiskonna arengu vahel ning kunstniku rolli muutuse põhjuseid läbi aegade. Suutlikkus mõista ideoloogilise kunsti sõnumit. Oskus lugeda visuaalseid allikaid ning analüüsida nende kaudu ühiskondlikke protsesse.
Hindamismeetodid
Essee, suuline esitlus ja kirjalik eksam.
Õppejõud
Professor Kersti Markus
Asenduskirjandus
Burke, P. Eyewitnessing. The Uses of Images as Historical Evidence – Picturing History. Reaktion Books, 2001.
Rapelli, P. Symbols of power in art. Los Angeles: Paul Getty Museum 2011
Walz, R. Modernism. Routledge 2008/2013.
Bretell, R. Modern Art 1851-1929: Capitalism and Representation. Oxford History of Art, 1999.
Tadgell, C. Modernity. Enlightenment and Revolution ideal and unforeseen consequence. Architecture in context VII. Routledge 2015.
Helme, S. Popkunst forever. Tallinn: Tallinna Raamatutrükikoda 2010
Albert Speer – Architektur: Arbeiten 1933-42. Propuläen 1978.