Ameerika ajalugu I (AIG6041.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6041.HT
vana ainekood
AIG6041
Õppeaine nimetus eesti k
Ameerika ajalugu I
Õppeaine nimetus inglise k
American History I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda kompaktne ülevaade Põhja-Ameerika ajaloost alates koloniaalperioodist kuni I MS puhkemiseni. Tähelepanu koondub USA väljakujunemisele 19. sajandil, mil riigist kujunes maailma juhtiv tööstusriik.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Periood, mis loob tingimused USA erilisusele ja riigi majanduslikule, poliitilisele ja kultuurilisele mõjule kogu maailmas. Põhja-Ameerika koloniseerimine, sh eriti Inglise 13 koloonia areng kuni 18. saj. keskpaigani. Inglise kolooniate iseseisvumine (1776) ja Ameerika Ühendriikide tekkimine ning selle riigikorra areng kuni moodsa põhiseaduse jõustumiseni (1763-1789). USA geograafiline areng (1776-1959). USA sise-ja välispoliitika 19. saj. I poolel. Indiaanlased ja mustanahalised. Kodusõda (1861-1865) ja taas-ülesehitamise periood (1865-1880). USA elanikkonna kujunemine (immigratsiooni lained 1776-1914). Lääne hõivamine (19. saj. II poolel). USA areng maailma juhtivaks tööstusriigiks. Progressiivne periood 20. saj. alguses. Kultuurielu: mh moodsa massikultuuri algus, karskus- ja naisliikumine. USA välispoliitika aktiviseerumine 1890-1914. Ameerika mentaliteedi kujunemine koloniaalperiood.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kirjeldab, kuidas 18.-19. sajandil Ameerika Ühendriigid (USA) välja kujunesid ja sünteesib Põhja-Ameerika ajaloo olulised pöördepunktid ning selgitab nende tähenduse. Defineerib USA mentaliteeti ja sõnastab selle olulised koostisosad ning võrdleb seda eelkõige ülejäänud lääneliku kultuuriruumi vaimulaadiga. Analüüsib seostavalt oluliste sündmuste põhjusi ja tagajärgi USA ajaloos enne esimest maailmasõda.
Hindab kriitiliselt USA mõju kogu maailma ajaloole. Rakendab omandatud teadmisi multikultuurilise USA ajaloost sallivuse, arvamuste ja ühiskondlike eelistuste mitmekesisuse kaitsel.
Õppejõud
lektor Helena Sepp, MA
space