Lääne-Euroopa Teisest maailmasõjast kuni tänapäevani (AIG6036.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6036.HT
vana ainekood
AIG6036
Õppeaine nimetus eesti k
Lääne-Euroopa Teisest maailmasõjast kuni tänapäevani
Õppeaine nimetus inglise k
Western Europe after Second World War
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Loengukursuse käigus antakse üldine ülevaade Lääne-Euroopa ajaloost Teise maailmasõjast kuni 21. sajandi alguseni. Erilist tähelepanu pööratakse seejuures Lääne-Euroopa integratsiooniloole alates Euroopa Söe- ja Teraseliidust ning Rooma lepingutest kuni Euroopa liidu asutamiseni. Loengukursuse eesmärk on valgustada selle ühenduse ajaloolist tausta, kuhu ka Eesti alates aastast 2004 kuulub. Loengu käigus tõlgendatakse ühise Euroopa kohta eri maadel ning eri aegadel eksisteerinud erinevaid visioone. Seega peaks loengu läbi tekkima arusaam külma sõja tähendusest Euroopa integratsiooni ajaloole, ühtlasi aga selguma, millistele erinevate integratsiooni tasanditele jõuti alates 1940. aastate lõpust kuni 21. sajandini.
Bakalaureuseõppe kesktaseme lähiajaloo mooduli valikaine
Õppeaine sisu lühikirjeldus
“Euroopa” idee; integratsioonialgatused enne 1945;Euroopa liikumine pärast 1945;külm sõda ja Euroopa integratsioon;varane koostöö Lääne-Euroopas; majanduslik, strateegiline ja poliitiline integratsioon; Euroopa Söe- ja Teraseühendus;Saksamaa taasrelvastumine ja Euroopa Kaitseühenduse läbikukkumine;Rooma lepingud:Euroopa Majandusühendus ja Euroopa Aatomienergiaühendus; ühise poliitika kehtestamine: põllumajandus,toll,ühisturg;Prantsusmaa ja Euroopa Majandusühendus; Ühendkuningriik ja Euroopa Majandusühendus; Haagi tippkohtumine 1969;esimene laienemine 1973;Euroopa Rahasüsteem; Euroopa Parlament ja esimesed valimised 1979;Lääne-Euroopa ja maailm: välispoliitika, naftakriis,CSCE; edasine laienemine ja ühtne Euroopa akt;külma sõja lõpp ja Saksamaa ühinemine; Euroopa Liidu leping (Maastrichti leping) 1992; Amsterdami leping 1997; laienemised 2004 ja hiljem.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane on võimeline kirjeldama „Euroopa“ idee ajaloolist arengut ning selgitama põhjuseid, mis vahetult pärast Teise maailmasõja lõppu viisid Euroopa algatusteni. Üliõpilane analüüsib Euroopa integratsiooni erinevaid etappe külma sõja laiemas kontekstis ning on võimeline selgitama eri Euroopa rahvusriikide erinevaid seisukohti seoses integratsiooniga. Üliõpilane selgitab Euroopa institutsioonide struktuuri ning analüüsib nende funktsioone. Ta on võimeline andma ülevaadet muutustest Euroopa institutsioonides pärast Nõukogude Liidu lagunemist ning arutlema põhjuste üle, mis viisid Euroopa Liidu laienemiseni Ida-Euroopasse aastal 2004.
Õppejõud
Prof Karsten Brüggemann
space