Venemaa ajalugu I (AIG6034.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6034.HT
vana ainekood
AIG6034
Õppeaine nimetus eesti k
Venemaa ajalugu I
Õppeaine nimetus inglise k
History of Russia I
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused Venemaa ajaloost ülevaate saamiseks muinasajast 19. sajandi lõpuni põhiliselt poliitiliste ja kultuuriliste protsesside käsitlemise kaudu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
I. Vene ajalugu või Venemaa ajalugu?; Eeltingimused: ruum, aeg ja inimesed; Keeled ja ideed; Varane teadmine Venemaast Läänes; Historiograafilised märkusedII. Kiievi-Venemaa: Kristianiseerimine – Tõus ja langus – Uued keskused: Galiitsia ja Volõõnia, Novgorod, Vladimir-Suzdal – Mongolite invasioon – Moskva tõus – Leedu juhtum: alternatiiv Venemaale? III. Moskva Suurvürstiriik: Ivan Julm – Segaduste aeg – Esimene Romanov – Moskva vana ja uue vahel – Venemaa jõuab vara-uusaegaIV. Peterburgi Impeerium: Peeter Suur – Peetri järeltulijad – Katariina II – Venemaa kui Euroopa suurriigi tõus – Nikolai I süsteem – ‘Suurte reformide’ aeg Aleksander II ajal – Konservatiivsed reformid
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
-orienteerub olulisemas faktoloogias ning kultuurilistes ja poliitilistes protsessides
-arutleb suuremate eksimusteta mõnede antud perioodi puudutavate küsimuste üle
-demonstreerib oskust nõuetekohaselt (sisu ja esitamisnõuded) käsitleda mõnda perioodi/teemat.
Õppejõud
prof. Karsten Brüggemann
space