Etnoloogia alused (AIG6030.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6030.HT
vana ainekood
AIG6030
Õppeaine nimetus eesti k
Etnoloogia alused
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Ethnology
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Pakkuda võimalusi omandada teadmisi etnoloogia kui teaduse kujunemise erinevatest etappidest tekkimisest kuni tänapäevani; luua eeldused etnoloogia põhiprobleemide, meetodite ja allikate tundmiseks; kujundada kompetentsi traditsioonilise rahvakultuuri ning kaasaegse argikultuuri kesksete teemade kirjeldamiseks ja analüüsimiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Etnoloogia maailmas ja Eestis. Argikultuur ja selle uurimise võimalused. Traditsiooniline eesti talurahvakultuur: elatusalad, miljöö, sotsiaalsed suhted, usund. Rahvuskultuur ja rahvuslik identiteet.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kirjeldab etnoloogia kui teaduse kujunemise erinevaid etappe tekkimisest kuni tänapäevani; nimetab võtmepersoone;
- loetleb ja iseloomustab etnoloogia põhimõisteid, meetodeid ja allikaid;
- nimetab peamisi Eesti rahvakultuuriga seotud mõisteid;
- oskab nimetada traditsioonilise rahvakultuuri ja kaasaegse argikultuuri keskseid teemasid;
- esitab tähtaegselt nõuetekohase essee.
Õppejõud
Aivar Jürgenson PhD, Sander Jürisson MA
space