Lääne-Euroopa suurriigid (AIG6017.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6017.HT
vana ainekood
AIG6017
Õppeaine nimetus eesti k
Lääne-Euroopa suurriigid
Õppeaine nimetus inglise k
Great Countries of the West-Europe
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kompaktse ülevaate kujunemiseks Lääne-Euroopa suurriikide ehk Suurbritannia, Prantsusmaa ja Saksamaa sisepoliitilistest arengujoontest ja omavahelistest suhetest alates moodsa rahvusaate tekkimisest 19. saj. alguses ja Saksamaa esimesest ühinemisest (1871) kuni Teise Maailmasõjani. Perioodi lähtekoha moodustab Lääne-Euroopa (SB ja Prantsusmaa) poliitiline rahvuslus, millele vastandub Kesk- ja Ida-Euroopa (Saksamaa) etnilist algupära rõhutav kultuuri- ehk keelerahvuslus. Valgustatakse ühelt poolt iga riigi eripära, teiselt poolt selgitatakse nende arengu ühiseid jooni, mille alusel on tekkinud tänapäeva Euroopa Liidu demokraatlik kultuuriruum.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Moodsa rahvusliku identiteedi kujunemine 19. saj. esimese poole Saksamaal, Prantsusmaal ja Suurbritannias ning nende alade kodanike poliitiline mentaliteet 19. saj. Keiserlik Saksamaa Bismarcki ja Wilhelm II ajastul (1871-1914). Hilisviktoriaanne ja Edwardi ajastu Suurbritannias (1871-1914). Kolmas vabariik Prantsusmaal (1871-1914). Ühinenud Saksamaa välispoliitika areng (1871-1914) ja selle mõju rahvusvahelistele suhetele. Esimese maailmasõja pöördeline mõju. Suurbritannia ja Prantsusmaa 1920.-tel. Weimari vabariik Saksamaal (1919-1932). Juutide olukord Saksamaal (1848-1939). Hitleri Saksamaa sise- ja välispoliitika. Demokraatlikud riigid Suurbritannia ja Prantsusmaa 1930.-tel. Tee II Maailmasõja poole.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Sünteesib üldpildi moderniseerumise ja moodsa rahvusliku identiteedi kujunemisest Lääne-Euroopa suurriikides perioodil 1871-1939.
Leiab seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel antud valdkonnas.
Võrdleb SB, Prantsusmaa ja Saksamaa ajalugu ja vaimulaadi antud perioodil, toob välja erinevused ja sarnasused ning selgitab nende põhjusi. Seletab ajalooliste protsesside erinevaid tulemusi antud piirkonnas ning tõlgendab nende mõju.
Võtab kokku, kuidas need riigid on teineteist mõjutanud.
Õppejõud
lektor Helena Sepp, MA
space