Eesti kesk- ja uusaja majandusajalugu (12.-18. sajand) (AIE6030.HT)
space
Õppeaine kood
AIE6030.HT
vana ainekood
AIE6030
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kesk- ja uusaja majandusajalugu (12.-18. sajand)
Õppeaine nimetus inglise k
History of Estonian Economy (12-18th century)
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada teadmised ja luua eeldused mõistmaks Eesti majanduse arengut üldeuroopalikul taustal, aga ka selle mõjudest muudes eluvaldkondades (kultuur, mentaliteet jms.)
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti majandusajalooline taust – Euroopa majanduse areng antud sajanditel, rõhuga lähematele naabritele Saksamaale, Skandinaaviale, Venemaale. Põllumajandus, tööstus, rahandus, kaubandus. Eesti majandus. Arheoloogilised ja kirjalikud allikad. Arengutase muinasaja lõpul. Eesti majandus hansaajal. Tootmine: põllumajandus, käsitöö. Mõis ja talu kui tootmisüksused, tulukus. Linna- ja maakäsitöö. Rahandus: mündisüsteemid, sise- ja välismaine rahakasutus, ülekanded. Kaubandus: Hansa, selle teke, Liivimaa lülitumine sinna, siinsete keskuste roll hansakaubanduses. Sisekaubandus, maa ja linna suhted. Linnade teke ja roll Liivimaa majanduselus, tsunftid, gildid, linnamajandus.
Uusaja majandus ning kaubandus. Uued tootmisharud ja –viisid. Madalmaade ja Inglismaa esiletõus ja Hansa liidu lagunemine. 17.-18. saj. majandusõpetused. Rootsi ja Venemaa taotlused ning rivaalitsemine Läänemere kaubanduses
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Tunneb Eesti majandusajaloo arengulisi põhijooni ja etappe. Oskab näha
Eesti majandust üle-euroopalises kontekstis. Tunneb peamisi majanduteooriaid, mille raames on Eesti majanduse arengut tõlgendatud.
Õppejõud
v.teadur Ivar Leimus, külalislektor Enn Küng
space