Esiaeg ja arheoloogia alused (AIA6042.HT)
space
Õppeaine kood
AIA6042.HT
vana ainekood
AIA6042
Õppeaine nimetus eesti k
Esiaeg ja arheoloogia alused
Õppeaine nimetus inglise k
Prehistory and Basics of Archaeology
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada põhiteadmised arheoloogiast kui teaduserialast, selle allikatest, uurimismetoodikast ning peamistest uurimissuundadest. Saada ülevaade inimühiskonna vanema ajaloo peamistest arenguetappidest ja tähtsamatest arheoloogilistest kultuuridest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Antakse ülevaade arheoloogiateaduse põhilistest probleemidest, arheoloogia kui teaduse kujunemisest ja arengust ning arheoloogia metodoloogiast. Ühtlasi käsitletakse üldist esiajalugu alates inimese kujunemisloost. Tutvustatakse iga esiajaloolise perioodi olemust ja olulisemaid arheoloogilisi kultuure. Paralleelselt jälgitakse ühtlasi Eesti esiajaloolisi muistiseid ja nende seoseid teiste Läänemeremaade arheoloogiliste kultuuridega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane on kursis arheoloogiateaduse olemuse ja põhiprobleemidega. Omab süstemaatilisi põhiteadmisi inimese kujunemisloost, erinevatest esiajaloolistest perioodidest ja olulisematest arheoloogilistest kultuuridest.
Õppejõud
Ain Mäesalu, MA
space