Overview of Social Work
space
Course code
STS6017.YK
old course code
STS6017
Course title in Estonian
Ülevaade sotsiaaltööst
Course title in English
Overview of Social Work
ECTS credits
3.0
Assessment form
assessment
lecturer of 2023/2024 Spring semester
Not opened for teaching. Click the study programme link below to see the nominal division schedule.
lecturer of 2024/2025 Autumn semester
Not opened for teaching. Click the study programme link below to see the nominal division schedule.
Teacher
Lektor Tiia Tamm (PhD)
Additional information
Eksamile pääsemise eelduseks seminarides/praktikumides osalemine, rühmatööde koostamine ja esitlemine (kliendijuhtumite kompleksne lahendamine). Referaat või analüüs, rühmatööd ja auditoorne kirjalik arvestustöö.
space