History of Estonian Culture
space
Course code
AIE6012.HT
old course code
AIE6012
Course title in Estonian
Eesti kultuuri ajalugu
Course title in English
History of Estonian Culture
ECTS credits
6.0
Assessment form
Examination
lecturer of 2023/2024 Spring semester
Not opened for teaching. Click the study programme link below to see the nominal division schedule.
lecturer of 2024/2025 Autumn semester
Not opened for teaching. Click the study programme link below to see the nominal division schedule.
Brief description of the course
Main stages of the development of Estonian culture from the pre-history times up to the present. Foreign factors as moulders of Estonian culture.
Learning outcomes in the course
Upon completing the course the student:
Üliõpilane on omandanud põhjalikud teadmised Eesti kultuuri ajaloo põhiperioodidest ning -faktoloogiast, orienteerub historiograafias ning suudab nii suuliselt kui kirjalikult analüüsida üksikküsimustele pühendatud uurimusi.

Teacher
Kristiina Kivilaan, MA
space