space
KAKPM/23.HR Kutseõpetaja
Eesti keel    English
space
EAP
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
Kokku
Moodul: Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Praktika
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
Moodul: Eriala valikmoodul
Valikmoodul: Ettevõtluspedagoogika
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Hariduslike erivajadustega õppija toetamine
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Inseneripedagoogika
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Moodul: Haridusuuringud
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Kutseõpetaja professionaalsus
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • Mobiilsusaken kavandatud 5. semestrile, kuid üliõpilastel on võimalus paindlikult õpingute vältel mobiilsuse võimalusi kasutada.