space
KAKLI/24.HR Klassiõpetaja
Eesti keel    English
space
EAP
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
2026/2027 sügis
2026/2027 kevad
2027/2028 sügis
2027/2028 kevad
2028/2029 sügis
2028/2029 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Aineõpingud
Kohustuslikud ained 36.0 EAP
Moodul: Didaktika
Kohustuslikud ained 66.0 EAP
Moodul: Erialased valikained
Valikained: vaja vähemalt 18.0 EAP
Moodul: Pedagoogiline praktika
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
1.
1
Toimumise semestrit ei määrata
2.
3
Toimumise semestrit ei määrata
4.
6
Toimumise semestrit ei määrata
5.
3
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Uurimistöö alused
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Üldkasvatuslikud ja psühholoogiaalased ained
Kohustuslikud ained 42.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 60.0 EAP
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee.