space
KAKLI/23.HR Klassiõpetaja
Eesti keel    English
space
EAP
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
2026/2027 sügis
2026/2027 kevad
2027/2028 sügis
2027/2028 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Aineõpingud
Kohustuslikud ained 39.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Didaktika
Kohustuslikud ained 51.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 12.0 EAP
Moodul: Pedagoogiline praktika
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
1.
1
Toimumise semestrit ei määrata
2.
3
Toimumise semestrit ei määrata
4.
3
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Uurimistöö alused
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Üldkasvatuslikud ja psühholoogiaalased ained
Kohustuslikud ained 45.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 63.0 EAP
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • Sessioonõppe üliõpilased läbivad "Üleülikooliliste ainete" moodulis aine HIK6082.HT Kriitiline mõtlemine asemel III semestril aine PSP6066.LT Üld- ja sotsiaalpsühholoogia. • Mobiilsusaken on kavandatud VI semestrile, kuid üliõpilasel on võimalik mobiilsuse võimalust kasutada paindlikult kogu õpingute vältel. • Vabaainete mooduli mahu (63 EAP) arvelt tuleb läbida: õpetajakoolituse kõrvaleriala kui lisakvalifikatsioon (48 EAP) + kõrvaleriala didaktika (6 EAP) + kõrvaleriala praktika (3 EAP) + vabaained (6 EAP). **Kõrvalerialade "Põhikooli matemaatika" ja "Eesti keel ja kirjandus" nominaaljaotus leitav lingil: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Su4VlOO1yWL8arCAwsR8WwHJMP3kn5ZaI17rg_XHi4Q/edit?usp=sharing