space
KAKTM/22.HR Kasvatusteadused
Eesti keel    English
space
EAP
2022/2023 sügis
2022/2023 kevad
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
Moodul: Individuaalsus, ühiskond, refleksioon
Kohustuslikud ained 27.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 3.0 EAP
Moodul: Kasvatus ja haridus kultuuris
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Praktika
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
Moodul: Teadustöö alused
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta
KAM7041.HR Filosoofilis-antropoloogilised käsitused inimesest aine jääb ära. Asendusaineks valida valikainete hulgast aine või leitakse kõigile üks ühine asendusaine. KAM7047.HR Elustiil, õpistiil ja individuaalsus kultuuris asendatakse ainega KAE7068.HR Areng ja õppimine (Kaire Povilaitis)