space
TPNR/22.HR Noorsootöö
Eesti keel    English
space
EAP
2022/2023 sügis
2022/2023 kevad
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
Kokku
Moodul: Noorsootöö praktika
Kohustuslikud ained 29.0 EAP
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Noorsootöö alused
Kohustuslikud ained 30.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Noorsootöö keskkonnad ja meetodid
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
3.
3
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Noorsootöö korraldamine
Kohustuslikud ained 27.0 EAP
Moodul: Uurimistöö
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 16.0 EAP
Moodul: Lõpueksam
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • TPN5647.HR Väärtuskasvatus ja inimõigused noorsootöö kontekstis asendatatakse ainega KAE6070.HR Erivajadustega õppija. • TPN5658.HR Noorsootöötaja identiteet ja professionaalsus asendatakse ainega KAN6112.HR Professioon ja professionalism. • TPN5659.HR Kultuuridevaheline dialoog ja noorsootöö mitmekultuurilises keskkonnas asendatatakse ainega KAI6026.HR Mitmekultuuriline ja -keeleline õpikeskkond. • TPN5661.HR Tervisekasvatus noorsootöös asendatatakse ainega STS6629.YK Tervise ja heaolu edendamine ning ennetus. • TPN5633.HR Noorte ettevõtlikkus ja karjäär asendatakse ainega KAV6559.HR Ettevõtlikkus ja karjäär. • KAI6012.HR Haridustehnoloogia õppeprotsessis asendatatakse ainega KAI6020.HR Haridustehnoloogia õppeprotsessis. • KAN6107.HR Foorumteater mitteformaalõppe meetodina ei avata lugemiseks.