space
KAMOM/24.HR Mitme aine õpetaja
Eesti keel    English
space
EAP
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
Kokku
Moodul: Ainedidaktika
Valikained: vaja vähemalt 12.0 EAP
Moodul: Praktika
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
Moodul: Uurimispädevuse alusmoodul
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Eriala vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 27.0 EAP
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta