space
KAKPB/21.HR Kutsepedagoogika
Eesti keel    English
space
EAP
2021/2022 sügis
2021/2022 kevad
2022/2023 sügis
2022/2023 kevad
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Eriala valikmoodul
Valikmoodul: Tehnikaõpetus kutsehariduses
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Riigikaitseõpetus
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Teenindusõpe kutsehariduses
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Moodul: Kutseõpetaja professionaalsus
Kohustuslikud ained 21.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 15.0 EAP
3.
3
Toimumise semestrit ei määrata
4.
6
Toimumise semestrit ei määrata
6.
6
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Uurimistöö kutsehariduses
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Õpikeskkond ja õppeprotsess kutseõppes
Kohustuslikud ained 36.0 EAP
Moodul: Õppija ja õppimine kutseõppes
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 12.0 EAP
Moodul: Bakalaureuseeksam
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • KAL6005.HR Mitmekultuuriline õpikeskkond asendatakse ainega KAI6026.HR Mitmekultuuriline ja -keeleline õpikeskkond.