space
KAKPM/24.HR Kutseõpetaja
Eesti keel    English
space
EAP
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
2026/2027 sügis
2026/2027 kevad
Kokku
Moodul: Praktika
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
Moodul: Eriala valikmoodul
Valikmoodul: Inseneripedagoogika
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Hariduslike erivajadustega õppija toetamine
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Ettevõtluspedagoogika
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Moodul: Haridusuuringud
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Kutseõpetaja professionaalsus
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) kureeritavad ained (sh ainetesse registreerimine toimub TalTech ÕISis): EME0030 Tööpsühholoogia ja eetika, EME0230 Coaching ja mentorlus töökohal, EME0040 Tootearendus ja kvaliteet, EME0140 Inseneripedagoogika, EME0150 Tehnikaõppe ja uurimistöö didaktika ning tulemuste esitlus, EME0450 Digivahendid ja nende kasutamine õppetöös, TMJ3300 Ettevõtlus ja äri planeerimine, MMO5631 Juhtimise alused. • YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee.