space
KAANM/24.HR Andragoogika
Eesti keel    English
space
EAP
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
Moodul: Andragoogi professionaalne teadvus ja professionaalne identiteet
Kohustuslikud ained 36.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
2.
15
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Eriala valikmoodul
Valikmoodul: Arendusprotsessid ja õppimise toetamine organisatsioonides, kogukondades või võrgustikes
Valikained: vaja vähemalt 18.0 EAP
Valikmoodul: Arendus- ja koolitusprotsessid elukestvas õppes
Valikained: vaja vähemalt 18.0 EAP
Moodul: Haridusuuringud
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee.