space
KAPB/22.HR Pedagoogika
Eesti keel    English
space
EAP
2022/2023 sügis
2022/2023 kevad
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
Kokku
Moodul: Praktika
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
1.
15
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Pedagoogika ja kasvatusteadused
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
2.
3
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Uurimistöö alused
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 102.0 EAP
12
21
24
21
12
12
Moodul: Bakalaureuseeksam
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • KAP6010.HR Erialane praktika välismaal võib sooritada endale sobival semestril. • KAE6073.HR Kultuurifilosoofia ei avata lugemiseks. • KAL6005.HR Mitmekultuuriline õpikeskkond asendatakse ainega KAI6026.HR Mitmekultuuriline ja -keeleline õpikeskkond. • Vabaainete mooduli mahu (102 EAP) arvelt tuleb läbida kaks kõrvaleriala (2x48 EAP) ning vabaained 6 EAP.