space
KAKPM/22.HR Kutseõpetaja
Eesti keel    English
space
EAP
2022/2023 sügis
2022/2023 kevad
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
Kokku
Moodul: Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Praktika
Valikained: vaja vähemalt 12.0 EAP
Moodul: Eriala valikmoodul
Valikmoodul: Inseneripedagoogika
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Hariduslike erivajadustega õppija toetamine
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Ettevõtluspedagoogika
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Moodul: Haridusuuringud
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Tööturg ja kutseharidus
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta
KAV7119.HR Kutsepedagoogiline välispraktika I ja KAV7120.HR Kutsepedagoogiline välispraktika II võib võtta ükskõik millisel semestril.