space
KAALB/24.HR Alushariduse pedagoog
Eesti keel    English
space
EAP
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
2026/2027 sügis
2026/2027 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Erialane didaktika
Kohustuslikud ained 30.0 EAP
Moodul: Erialased valikained
Valikained: vaja vähemalt 12.0 EAP
6.
6
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Hariduspsühholoogia ja eripedagoogika alused
Kohustuslikud ained 30.0 EAP
Moodul: Lapse areng, õppimine ja õpetamine
Kohustuslikud ained 30.0 EAP
Moodul: Praktikad
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
1.
15
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Teadustöö alused
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 18.0 EAP
12
6
Moodul: Bakalaureuseeksam
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • Aine KAA6142.HR Pedagoogiline tegevus lapsehoius võib üliõpilane valida õpingute jooksul. Praktiline osa toimub ülikooli lastetoas (vt. ainekaarti). * KAA6142.HR ainet ei avata.