space
KAHJM/23.HR Hariduse juhtimine
Eesti keel    English
space
EAP
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
Kokku
Moodul: Praktika
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
Moodul: Hariduskorraldus ja juhtimine
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Uurimispädevuse alusmoodul
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Õppimine ja arengu toetamine
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 6.0 EAP
6
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • Mobiilsusaken kavandatud 3. semestrile, magistritöö kirjutamiseks on sobiv minna mobiilsusesse 4. semestril, kuid üliõpilastel on võimalus paindlikult õpingute vältel mobiilsuse võimalusi kasutada.