space
KAANB/22.HR Andragoogika
Eesti keel    English
space
EAP
2022/2023 sügis
2022/2023 kevad
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Elukestev õpe, täiskasvanuhariduse teooria ja praktika
Kohustuslikud ained 42.0 EAP
Moodul: Eriala valikained
Valikained: vaja vähemalt 21.0 EAP
5.
15
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Täiskasvanukoolitus ja andragoog
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Uurimistöö
Kohustuslikud ained 21.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Õppimine täiskasvanueas eri õpikeskkondades
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 18.0 EAP
Moodul: Bakalaureuseeksam
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • KAN6100.HR Meetodid täiskasvanuõppes on asendatud ainega TPN5631.HR Mitteformaalõppe keskkonnad ja meetodid. • KAN6096.HR Loovdraama ja sotsiomeetria võimalused töös gruppidega on võimalik läbida vabaainena.