space
KAEPB/23.HR Eripedagoogika
Eesti keel    English
space
EAP
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
Kokku
Moodul: Praktika
Kohustuslikud ained 9.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
1.
15
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Eri- ja sobitusrühma õpetaja
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Erialased valikained
Valikained: vaja vähemalt 21.0 EAP
6.
3
Toimumise semestrit ei määrata
7.
3
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Eripedagoogika teooria ja metoodika
Kohustuslikud ained 48.0 EAP
Moodul: Teadustöö alused
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Õpiabirühma õpetaja
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 18.0 EAP
9
9
Moodul: Bakalaureuseeksam
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • KAA6053.HR Erinevaid pedagoogilisi lähenemisviise 2023/2024. õppeaastal sessioonõppele ei loeta. • KAE6106.HR Eesti viipekeele algkursus I ja KAE6107.HR - Eesti viipekeele algkursus II 2023/2024. õppeaastal ei loeta.