space
KAPB/24.HR Pedagoogika
Eesti keel    English
space
EAP
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
2026/2027 sügis
2026/2027 kevad
Kokku
Moodul: Praktika
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Pedagoogika ja kasvatusteadused
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 12.0 EAP
Moodul: Uurimistöö alused
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 102.0 EAP
12
21
24
21
12
12
Moodul: Bakalaureuseeksam
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • KAT6013.HR Erialane praktika algab 3. semestril, registreerimine ainesse ÕISis toimub 4. semestril. • KAI6027.HR Uurimisseminar algab 4. semestril, registreerimine ainesse ÕISis toimub 5. semestril.