space
KAMOM/22.HR Mitme aine õpetaja
Eesti keel    English
space
EAP
2022/2023 sügis
2022/2023 kevad
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
Kokku
Moodul: Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Ainedidaktika
Valikained: vaja vähemalt 12.0 EAP
Moodul: Praktika
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
Moodul: Eriala vabaained
Moodul: Uurimispädevuse alusmoodul
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta
Ainedidaktikad läbitakse endale sobival/võimalikul semestril. KAT7024.HR Kogemusõpe avatud õppekeskkonnas ei avata lugemiseks.