space
KUIKM/23.LT Teacher of Technology Education
Eesti keel    English
space
EAP
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
Kokku
Moodul: Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 3.0 EAP
Moodul: Ainedidaktika (käsitöö ja kodunduse õpetaja)
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Praktika (käsitöö ja kodunduse õpetaja)
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Eriala üldained
Kohustuslikud ained 14.0 EAP
Moodul: Käsitöö ja kodunduse õpetaja
Kohustuslikud ained 19.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 3.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 6.0 EAP
3
3
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta