space
KAANM/23.HR Andragoogika
Eesti keel    English
space
EAP
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
Moodul: Andragoogi professionaalne teadvus ja professionaalne identiteet
Kohustuslikud ained 30.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
2.
15
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Eriala valikmoodul
Valikmoodul: Arendus-, koolitus-ja nõustamisprotsessid elukestva õppe kontekstis
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikmoodul: Arendusprotsessid ja õppimise toetamine organisatsioonides ning võrgustikes
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Haridusuuringud
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 6.0 EAP
6
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • Eriala valikmoodul "Arendusprotsessid ja õppimise toetamine organisatsioonides ning võrgustikes" on SUURE ELU moodul; üliõpilased, kes valivad SUURE ELU, peavad läbima selle mooduli õppeained. • Üliõpilased, kes valivad valikmooduli “Arendusprotsessid ja õppimise toetamine organisatsioonides ning võrgustikes”, võivad valida mooduli "Üleülikoolilised ained" aine YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus asemel lisaks valikaine moodulist “Andragoogi professionaalne teadvus ja professionaalne identiteet”. • KAN7069.HR Täiskasvanute hariduse rahvusvahelised arengud toimub koos Tampere Ülikooliga sügissemestri teises pooles (S2); aine on veebipõhine ja inglise keeles.