space
KAEPB/22.HR Eripedagoogika
Eesti keel    English
space
EAP
2022/2023 sügis
2022/2023 kevad
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Eri- ja sobitusrühma õpetaja
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Eripedagoogika teoreetilised alused
Kohustuslikud ained 21.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 12.0 EAP
Moodul: Eripedagoogilised meetodid
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Sissejuhatus eripedagoogikasse
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 9.0 EAP
1.
15
Toimumise semestrit ei määrata
4.
3
Toimumise semestrit ei määrata
5.
3
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Teadustöö alused
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Õpiabirühma õpetaja
Kohustuslikud ained 30.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 18.0 EAP
Moodul: Bakalaureuseeksam
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • KAE6097.HR Arvutamisraskustega õpilase toetamine asendatakse ainega KAE6114.HR Matemaatika õpiraskustega õpilase toetamine. • KAE6088.HR Pedagoogilise nõustamise alused asendatakse ainega KAI6025.HR Suhtlemis-, nõustamis- ja koostööpädevused. • KAE6106.HR Eesti viipekeele algkursus I ja KAE6107.HR - Eesti viipekeele algkursus II 2023/2024. õppeaastal ei loeta. • KAL6005.HR Mitmekultuuriline õpikeskkond asendatakse ainega KAI6026.HR Mitmekultuuriline ja -keeleline õpikeskkond.