space
KAKPB/24.HR Kutsepedagoogika
Eesti keel    English
space
EAP
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
2026/2027 sügis
2026/2027 kevad
2027/2028 sügis
2027/2028 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Eriala valikmoodul
Valikmoodul: Riigikaitseõpetus
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Teenindusõpe kutsehariduses
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Tehnikaõpetus kutsehariduses
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Moodul: Kutseõpetaja professionaalsus
Kohustuslikud ained 48.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
1.
15
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Uurimistöö kutsehariduses
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Õpikeskkond ja õppeprotsess kutseõppes
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Õppija ja õppimine kutseõppes
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 18.0 EAP
Moodul: Bakalaureuseeksam
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • KAI6027.HR Uurimisseminar algab 3. aasta sügissemestril, registreerimine ainesse ÕISis toimub 4. aasta sügissemestril.