space
KAKLI/20.HR Klassiõpetaja
Eesti keel    English
space
EAP
2020/2021 sügis
2020/2021 kevad
2021/2022 sügis
2021/2022 kevad
2022/2023 sügis
2022/2023 kevad
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Aineõpingud
Kohustuslikud ained 39.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Didaktika
Kohustuslikud ained 51.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 9.0 EAP
3.
3
Toimumise semestrit ei määrata
4.
9
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Pedagoogiline praktika
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
1.
1
Toimumise semestrit ei määrata
2.
15
Toimumise semestrit ei määrata
3.
3
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Uurimistöö alused
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Üldkasvatuslikud ja psühholoogiaalased ained
Kohustuslikud ained 45.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 3.0 EAP
3.
3
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 63.0 EAP
8
8
12
12
9
6
12
6
6
3
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• Täpne EAP hulk semestris sõltub üliõpilase valitud kõrvalerialast. • YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • KAL7120.HR Lõimitud aine- ja keeleõpe ei loeta. • KAL7121.HR Õppimine avatud õpikeskkondades ei loeta; võimalik on läbida asendusaine (asendusaine määramiseks pöörduda instituuti). • KAI6003.HR Uurimistöö alused ja meetodid on asendatud ainega KAI7012.HR Uurimistöö alused. • "Aineõpingute" mooduli valikained määravad, millised valikained peab üliõpilane valima "Didaktika" moodulis, nt kui "Aineõpingute" mooduli valikainete hulgast valiti muusika ja tööõpetus, peab üliõpilane ka "Didaktika" moodulis valima muusika ja tööõpetuse. • Õppekavas on mobiilsusaken välisõpinguteks kavandatud IX semestrile, kuid paindlikud võimalused ka muul ajal õpingute jooksul. • Vabaainete mooduli mahu (63 EAP) arvelt tuleb läbida: õpetajakoolituse kõrvaleriala kui lisakvalifikatsioon (48 EAP) + kõrvaleriala didaktika (6 EAP), kui see kõrvaleriala õppekavas ei sisaldu + kõrvaleriala praktika (3 EAP), kui see kõrvaleriala õppekavas ei sisaldu + vabaained (6 EAP). **Kõrvalerialade "põhikooli matemaatika" ja "eesti keel ja kirjandus" nominaaljaotus leitav lingil: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Su4VlOO1yWL8arCAwsR8WwHJMP3kn5ZaI17rg_XHi4Q/edit?usp=sharing