space
KKLHB/23.HT Liberal Arts in Humanities
Eesti keel    English
space
EAP
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Eriala valikmoodulid
Valikmoodul: Kultuurianalüüs
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Vene keel ja kirjandus
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Eesti uuringud
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Antropoloogia
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Ajalugu
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Inglise keelt kõnelevate maade kirjandus ja kultuur
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Vene keel
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Aasia uuringud
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Valikmoodul: Keskkonnahumanitaaria
Valikained: vaja vähemalt 24.0 EAP
Moodul: Erialane võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 12.0 EAP
Moodul: Humanitaaria alused
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Praktiline moodul
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
1.
15
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 54.0 EAP
6
6
12
18
12
Moodul: Bakalaureuseeksam
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
space
Täiendav info ainete valiku kohta