space
BFMB/22.FK Audiovisuaalne meedia
Eesti keel    English
space
EAP
2022/2023 sügis
2022/2023 kevad
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: AV meedia üldainete moodul
Kohustuslikud ained 83.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 13.0 EAP
Moodul: Spetsialiseerumismoodul
Valikmoodul: Loovoskuste moodul
Kohustuslikud ained 48.0 EAP
Valikmoodul: Tehniliste oskuste moodul
Kohustuslikud ained 48.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Bakalaureusetöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta