space
KAANB/24.HR Andragoogika
Eesti keel    English
space
EAP
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
2026/2027 sügis
2026/2027 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Elukestev õpe, täiskasvanuhariduse teooria ja praktika
Kohustuslikud ained 42.0 EAP
Moodul: Eriala valikained
Valikained: vaja vähemalt 18.0 EAP
2.
15
Toimumise semestrit ei määrata
4.
6
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Täiskasvanukoolitus ja andragoog
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Uurimistöö
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Õppimine täiskasvanueas eri õpikeskkondades
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 18.0 EAP
Moodul: Bakalaureuseeksam
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee.