space
TPNR/24.HR Noorsootöö
Eesti keel    English
space
EAP
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
2026/2027 sügis
2026/2027 kevad
Kokku
Moodul: Noorsootöö praktika
Kohustuslikud ained 30.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Eriala valikained
Valikained: vaja vähemalt 18.0 EAP
4.
6
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Noorsootöö alused
Kohustuslikud ained 30.0 EAP
Moodul: Noorsootöö keskkonnad ja meetodid
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Noorsootöö korraldamine
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Uurimistöö
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 18.0 EAP
6
6
6
Moodul: Lõpueksam
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • Mobiilsusaken kavandatud 3. ja 4. semestrile, kuid üliõpilastel on võimalus paindlikult õpingute vältel mobiilsuse võimalusi kasutada.