space
KUIKM/23.LT Tehnoloogiavaldkonna ainete õpetaja
Eesti keel    English
space
EAP
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
Kokku
Moodul: Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 3.0 EAP
Moodul: Ainedidaktika (töö- ja tehnoloogiaõpetaja)
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Praktika (töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja)
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Eriala üldained
Kohustuslikud ained 14.0 EAP
Moodul: Töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 4.0 EAP
1.
3
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 6.0 EAP
3
3
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta