space
KAKLI/22.HR Klassiõpetaja
Eesti keel    English
space
EAP
2022/2023 sügis
2022/2023 kevad
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
2026/2027 sügis
2026/2027 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Aineõpingud
Kohustuslikud ained 39.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Didaktika
Kohustuslikud ained 51.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 9.0 EAP
3.
3
Toimumise semestrit ei määrata
4.
9
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Pedagoogiline praktika
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
1.
1
Toimumise semestrit ei määrata
2.
3
Toimumise semestrit ei määrata
3.
15
Toimumise semestrit ei määrata
4.
3
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Uurimistöö alused
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Üldkasvatuslikud ja psühholoogiaalased ained
Kohustuslikud ained 45.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 3.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 63.0 EAP
6
3
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • KAL7125.HR Põhiainete õpetamise alused on Noored Kooli programmis osalejatele pakutav aine, üliõpilastel ainet valida ei ole võimalik. • KAL7120.HR Lõimitud aine- ja keeleõpe ei loeta. • Mooduli "Pedagoogiline praktika" valikaineid on võimalik läbida üliõpilasele sobival semestril. • KAT7046.HR Õpiraskustega õpilase toetamine võivad üliõpilased lähtuvalt oma koormusest läbida, kas õpingute III, IV või V aastal, aine toimub reeglina sügissemestril. • KAT7049.HR Käitumisraskuste ennetamine ja nõustamine võivad üliõpilased lähtuvalt oma koormusest läbida, kas õpingute III või IV aastal, aine toimub reeglina kevadsemestril. • Vabaainete mooduli mahu (63 EAP) arvelt tuleb läbida: õpetajakoolituse kõrvaleriala kui lisakvalifikatsioon (48 EAP) + kõrvaleriala didaktika (6 EAP) + kõrvaleriala praktika (3 EAP) + vabaained (6 EAP). **Kõrvalerialade "Põhikooli matemaatika" ja "Eesti keel ja kirjandus" nominaaljaotus leitav lingil: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Su4VlOO1yWL8arCAwsR8WwHJMP3kn5ZaI17rg_XHi4Q/edit?usp=sharing