space
KAEPM/23.HR Eripedagoogika
Eesti keel    English
space
EAP
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
Kokku
Moodul: Praktika
Kohustuslikud ained 9.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
1.
15
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
Moodul: Eripedagoogika korraldus
Kohustuslikud ained 15.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 12.0 EAP
Moodul: Erivajaduste märkamine, uurimine, sekkumine
Kohustuslikud ained 24.0 EAP
Moodul: Teadustöö alused
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 6.0 EAP
6
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee.