space
HIKVM/23.HT Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria
Eesti keel    English
space
EAP
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
Kokku
Moodul: Üleülikooliline aine
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
Moodul: Instituudi üldaine
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
Moodul: Kirjandus-, visuaalkultuuri ja filmiteooria valikained
Valikained: vaja vähemalt 12.0 EAP
5.
9
Toimumise semestrit ei määrata
Moodul: Kirjanduse, visuaalkultuuri ja filmieriala teoreetiline moodul
Kohustuslikud ained 66.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 6.0 EAP
6
Moodul: Magistritöö
space
Täiendav info ainete valiku kohta