space
KAPB/23.HR Pedagoogika
Eesti keel    English
space
EAP
2023/2024 sügis
2023/2024 kevad
2024/2025 sügis
2024/2025 kevad
2025/2026 sügis
2025/2026 kevad
Kokku
Moodul: Praktika
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 0.0 EAP
Moodul: Üleülikoolilised ained
Kohustuslikud ained 18.0 EAP
Moodul: Pedagoogika ja kasvatusteadused
Kohustuslikud ained 27.0 EAP
Valikained: vaja vähemalt 3.0 EAP
Moodul: Uurimistöö alused
Kohustuslikud ained 12.0 EAP
Moodul: Valdkondlik võõrkeel
Valikained: vaja vähemalt 6.0 EAP
Moodul: Vabaained
Vabaained: vaja vähemalt 102.0 EAP
12
21
24
21
12
12
Moodul: Bakalaureuseeksam
Kohustuslikud ained 6.0 EAP
space
Täiendav info ainete valiku kohta
• YID6001.YM ELU - Erialasid Lõimiv Uuendus - info ja registreerimine kodulehel elu.tlu.ee. • Mobiilsusaksen on kavandatud III või V semestrile, kuid üliõpilasel on mobiilsusvõimalusi võimalik kasutada paindlikult kogu õpingute vältel.