Multimedia Development
Course code
IFI7061.DT
old course code
IFI7061
Course title in Estonian
Multimeediumi arendamine
Course title in English
Multimedia Development
ECTS credits
5.0
approximate amount of contact lessons
24
Teaching semester
spring
Assessment form
Examination
lecturer of 2019/2020  Spring semester
õppejõud on määramata
lecturer of 2020/2021  Autumn semester
lecturer not assigned
Teacher
lekt Andrus Rinde
Study literature
Andrus Rinde loengukonspekt.
Additional information
Eksamile pääsemise eeltingimuseks on iseseisvate tööde esitamine (100%).
Osalejate piirarv sõltub arvutiklassi kohtade arvust.
Replacement literature
Ainet pole võimalik läbida ainult asenduskirjanduse alusel.