Töövõime (TST8010.LT)
space
Õppeaine kood
TST8010.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Töövõime
Õppeaine nimetus inglise k
Working Capacity
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Arendada süsteemset arusaama inimese töövõimest kehalise ja vaimse töö ning heaolu kontekstis, arvestades kaasaja ootustega töövõimele ja muutuva sotsiaalse, tehnilise ja loodusliku keskkonnaga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletavad teemad:
Evolutsioon ja töövõime
Kaasaegne keskkond ja maladaptatsioon
Arengutrendid ja uued töö tegemise viisid
Töövõime mehhanismid ja struktuur
Kompleksse, kohaneva süsteemi tärkavad omadused
Kehaline töövõime
Vaimne töövõime
Bioloogilise ja tehnoloogilise võimekuse sünteesimise võimalustest
Töövõime mõõtmine
Töövõime muutused
Stress, eustress, distress
Kohanemine
Kohanemise bioloogilised mehhanismid
Tehnoloogiline kohanemine
Virutaalne ja tehniline keskkond
Kohanemise modulaatorid
Kohanematus
Funktsionaalne ülepingutus
Mittefunktsionaalne ülepingutus
Ülekoormuse sündroom
Keskkonna mõju töövõimele
Treening ja töö
Sotsiaalne ja kultuuriline keskkond
Töö organiseerimise vormid
Looduskeskkond
Tööd puudutavate poliitikate trendid
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub inimese töövõimega seotud temaatikates ja kujundab välja oma erialapõhise iseseisva argumenteeritud seisukoha väljakutsetest, nende uurimise meetoditest ja võimalikest lahenditest.
Õppejõud
Kristjan Port
space