Töövõime (TST8010.LT)
Õppeaine kood
TST8010.LT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Töövõime
Õppeaine nimetus inglise k
Working capacity
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
sügis-kevad
Kontrollivorm
arvestus
2018/2019 kevadsemestri õppejõud
õppejõud määramata
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud määramata
Õppeaine eesmärgid
Arendada süsteemset arusaama inimese töövõimest kehalise ja vaimse töö ning heaolu kontekstis, arvestades kaasaja ootustega töövõimele ja muutuva sotsiaalse, tehnilise ja loodusliku keskkonnaga.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Käsitletavad teemad:
Evolutsioon ja töövõime
Kaasaegne keskkond ja maladaptatsioon
Arengutrendid ja uued töö tegemise viisid
Töövõime mehhanismid ja struktuur
Kompleksse, kohaneva süsteemi tärkavad omadused
Kehaline töövõime
Vaimne töövõime
Bioloogilise ja tehnoloogilise võimekuse sünteesimise võimalustest
Töövõime mõõtmine
Töövõime muutused
Stress, eustress, distress
Kohanemine
Kohanemise bioloogilised mehhanismid
Tehnoloogiline kohanemine
Virutaalne ja tehniline keskkond
Kohanemise modulaatorid
Kohanematus
Funktsionaalne ülepingutus
Mittefunktsionaalne ülepingutus
Ülekoormuse sündroom
Keskkonna mõju töövõimele
Treening ja töö
Sotsiaalne ja kultuuriline keskkond
Töö organiseerimise vormid
Looduskeskkond
Tööd puudutavate poliitikate trendid
Iseseisev töö
Kursus baseerub loengutel ja iseseisval uurimistööl mille eesmärgiks on süvendada teadmisi hetkel maailmas toimuvate töövõimega seotud protsesside ja poliitikate osas.
Õppeaine õpiväljundid
Doktorant orienteerub inimese töövõimega seotud temaatikates ja kujundab välja oma erialapõhise iseseisva argumenteeritud seisukoha väljakutsetest, nende uurimise meetoditest ja võimalikest lahenditest.
Hindamismeetodid
Arvestus
Õppejõud
Kristjan Port
Kohustuslik kirjandus
Sapiens: A Brief History of Humankind by Yuval Noah Harari (2011)
On Human Nature by Edward O Wilson (2004)
The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature
by Steven Pinker (2003)
Reports of Oxford Martin School and Citi: Technology at Work: The Future of Innovation and Employment (2015 and later)
Why Zebras Don't Get Ulcers by Robert M. Sapolsky (2004)
Human enhancement and the future of work. Report from a joint workshop hosted by the Academy of Medical Sciences, the British Academy, the Royal Academy of Engineering and the Royal Society (2012).
The Shallows: How the Internet is Changing the Way We Think, Read and Remember by Nicholas Carr (2011)
Complexity: A Guided Tour by Melanie Mitchell (2009)
Sync: The Emerging Science of Spontaneous Order by Steven H. Strogatz (2003)
Asenduskirjandus
Ei ole võimalik kirjanduse alusel läbida.