Tervena vananemine (TST6040.LT)
space
Õppeaine kood
TST6040.LT
vana ainekood
TST6040
Õppeaine nimetus eesti k
Tervena vananemine
Õppeaine nimetus inglise k
Healthy Ageing
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Triin Rääsk (õpetamise keel: eesti keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua arusaam inimese vananemise bioloogilistest põhjustest.
Kujundada mõistmine inimese organismis eluea jooksul toimuvatest anatoomilis-funktsionaalsetes muutustest.
Leida võimalusi vananemisprotsessi mõjutamiseks töö- ja puhkuse, ratsionaalse toitumise ja kehalise aktiivsuse abil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Gerontoloogia kui teadus vananemisest. Inimese vananemist mõjutavad endogeensed ja eksogeensed faktorid. Vananemisprotsessi bioloogiline olemus ja seda mõjutavad faktorid.
Vananemisega kaasnevad erinevate organsüsteemide:luustiku, lihastiku, südame-veresoonkonna, hingamiselundkonna, seedeelundkonna, kuseelundkonna, närvisüsteemi, endokriinsüsteemi ja meeleelundite anatoomilis-funktsionaalsed muutused. Vananemisega seonduv erinevate elundkondade funktsionaalse võimekuse langus. Vananemisest põhjustatud kehalise aktiivsuse langus ja sellest tingitud kehalise võimekuse taandareng. Kehalise treeningu roll vananemisprotsessi pidurdamisel. Vanemaealiste kehalise koormuse ja harjutusvara valiku põhiprintsiibid. Kehalise koormuse doseerimine ja selle jõukohasuse kontroll. Süstemaatilisuse ja jõukohasuse printsiipide rakendamine vanemaealiste kehakultuuriharrastuses.Enesekontroll.
Toitumisrežiimi ja meüü koostamise alused.Töö- ja puhkerežiimi analüüs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab vananemisprotsessi bioloogilisi aluseid ja sellega seonduvate inimorganismis toimuvate muutuste põhisuundi;
- teab erinevate organsüsteemide ealisi muutusi ja sellega seonduvat funktsionaalse võimekuse langust;
- oskab rakendada optimaalset kehalist koormust vastavalt organsüsteemide talitluse ealistele muutustele;
- oskab koostada optimaalset menüüd ja toitumisrežiimi ning töö- ja puhkuserežiimi.
Õppejõud
Meeli Roosalu
space