Esmaabi (TST6034.LT)
space
Õppeaine kood
TST6034.LT
vana ainekood
TST6034
Õppeaine nimetus eesti k
Esmaabi
Õppeaine nimetus inglise k
Health Care and First Aid
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua tingimused teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamiseks osutamaks esmaabi eluohtlike seisundite ja õnnetuste korral.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Esmaabi eesmärgid ja prioriteedid. Erakorralise meditsiiniabi süsteem Eestis. Abivajaja äratundmine. Esmane olukorra ja kannatanu seisundi hindamine. Päästeahel. Müüdid esmaabis. Elupäästev EA: hingamisteede vabastamine; teadvusetuse tunnused ja stabiilne küliliasend; eluohtliku verejooksu tunnused ja sellle peatamine; elustamine; šoki mõiste, tunnused ja asend. 112 kutse. Jätkuv EA.
Esmaabi mehaaniliste traumade korral: haavad ja verejooksud, peapiirkonna-, rindkere-, kõhupiirkonna- ja vaagnavigastused, lülisambavigastused ning jäsemete vigastused. Esmaabi termiliste, keemiliste ja muudest välisteguritest tingitud traumade korral. Esmaabi erakorraliste haigusseisundite korral.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab esmaabi eesmärke ja prioriteete;
- tunneb erakorralise meditsiiniabi süsteemi Eestis;
- omab teadmisi ja oskusi esmaabi osutamiseks õnnetuste korral;
- tunneb ära abivajaja;
- suudab hinnata esmast olukorda ja kannatanu seisundit;
- tunneb päästeahelat;
- teab ja tunneb elupäästvat esmaabi: hingamisteede vabastamine, teadvusetuse tunnused ja stabiilne küliliasend, eluohtliku verejooksu tunnused ja selle peatamine, elustamine, šoki mõiste, tunnused ja asend.
- teab ja tunneb esmaabi mehaaniliste traumade korral: haavad ja verejooksud, peapiirkonna-, rindkere-, kõhupiirkonna- ja vaagnavigastused, lülisambavigastused ning jäsemete vigastused;
- teab ja tunneb esmaabi termiliste, keemiliste ja muudest välisteguritest tingitud traumade korral;
- teab ja tunneb esmaabi erakorraliste haigusseisundite korral.
Õppejõud
Andrus Lehtmets
space